Povremeno

Pitamo se,
uplašeni,
Kojekuda razasuti,
da l' smo pošli
il' smo došli.

Čudimo se.
Gledamo se.
Što smo pošli?
Što smo došli?

A stigli smo.
Tu smo.
Negdje.
Izdaleka i izbliza.
Jednom nekom izdaleka,
nekom drugom i izbliza.
Neko bliže,
neko dalje,
svako svojom mišlju vođen
svako k svojoj Misli vođen.
K jednoj misli,
k jednoj riječi 
Kojekuda zalutaloj,
jezicima nepoznatoj,
koja hoće da se javi
ali neće da se kaže,
nego traži da se zove,
pa se zove,
pa se traži.

Comments